Izaberite stranicu

U situacijama kada treba da angažujete službu za šlepanje vozila jedino Vam je bitno da rešite problem s autom, o ceni šlepanja ne razmišljate. Ali, evo osnovnih parametara koji na nju utiču. Prvo što direktno utiče na cenu jeste kilometraža koju šlep vozilo treba da pređe, odn. deonica šlepanja auta od početne do krajnje lokacije. Takođe, masa vozila koje se prevozi je veoma bitna, jer veća masa obično znači i veću cenu šlepanja.Kod vozila iz saobraćajnih udesa, cena šlepanja se formira u odnosu na stepen oštećenja vozila, odn. njegovu pokretljivost ili nepokretljivost, i ništa manje bitno je vreme potrebno za utovar/istovar vozila koje se šlepa, čija dužina zavisi upravo od napred navedenih razloga uzrokovanih saobraćajnim udesom.

 

Call Now ButtonKLIKNI I POZOVI ŠLEP SLUŽBU